• Full utrykning til brannen på Hundvåg. Kristian Jacobsen

Brann startet trolig på kjøkkenet

Naboer varslet om at røykvarsleren gikk og at det var flammer inne i huset i Klappmyssveien på Hundvåg. Da brannvesenet kom til stedet var det relativt mye varme og røyk.