• Ordfører Stanley Wirak og varaordfører Pål Morten Borgli gleder seg over at flere skattekroner gjør at lånegjelden endelig kan reduseres.

Sandnes gikk 115 mill. i pluss

Mindre pengebruk enn budsjettert, høy skattevekst, lavere strømpris og bra avkastning gjør at lånegjelden går ned.