• Tidlegare ordførar Terje Mjåtveit vil prioritera veg framfor dobbeltspor.

Er veg eller bane viktigast for Jæren?

Ordføraren vil satsa mest på dobbeltspor. Avgått ordførar har meir tru på veg.