• Siragrunnen kan bli bygd ut med vindturbiner som den danske kjempen (Fotomontasje: Vestas).

Oljeskattekontoret nekter Fiskarlaget innsyn

Norges Fiskarlag klager på at Oljeskattekontoret vil ikke frigi en angivelig forhåndsklarering av skatterabatt for Siragrunnen Vindpark.