India presser barnevernet i Stavanger

Indiske myndigheter kaller Stavanger-barnevernets tvangsovertakelse av et indisk søskenpar for "ekstrem" og forlanger barna hjem til India hvor de kan oppdras blant sine egne.

Publisert: Publisert:

Et indisk foreldrepar bosatt i Stavanger ble i mai i fjor fratatt den da fem måneder gamle datteren og sønnen på tre år. Barnevernssjef Gunnar Toresen har ikke villet kommentere saken, men sier generelt grunnlag at norske myndigheter kan tvangsplassere utenlandske statsborgere. (Illustrasjonsfoto) Foto: Aftenbladet Redaksjonen

Denne artikkelen er over åtte år gammel

Indiske myndigheter understreker i en nyhetsmelding fredag det de kaller "sin alvorlige bekymring" vedrørende Stavanger barneverns overtakelse av omsorgen for et indisk søskenpar på ett og tre år. Søsknene har bodd adskilt i hvert sitt norske fosterhjem siden mai i fjor.

— Forholdene i denne saken kan ikke rettferdiggjøre det ekstreme skritt det er å gå til langsiktig separasjon av barna og deres biologiske foreldre, skriver det indiske utenriksdepartementet (The Indian External Affairs Ministry) i en nyhetsmelding på nett.

Bakgrunnen er at en representant fra den indiske ambassaden i Oslo tirsdag hadde et møte med barnevernstjenesten i Stavanger og med foreldrene til de to indiske barna.

- Saksbehandler var ikke orientert

Foreldrenes advokat Svein Kjetil Lode Svendsen oppfattet møtet som positivt. Det ga indiske myndigheter og familien grunn til å forvente en vilje fra barnevernet i Stavanger til å se på flere mulige løsninger, mener Lode Svendsen.

— Vi hadde ventet en kjapp tilbakemelding fra barnevernet i saken, noe jeg også oppfatter at indiske myndigheter forventer. Men i møte med saksbehandler fredag, viste det seg at ingenting var formidlet til dem fra barnevernsledelsen, sier Lode Svendsen

Presser Norge

Indiske myndigheter la onsdag press på både den norske ambassaden i New Delhi, det norske Utenriksdepartementet og til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet i Oslo, ifølge nyhetsmeldingen.

— Indiske myndigheter er bekymret for at det ikke er tatt tilstrekkelig hensyn til de utvilsomme fordelene barna vil ha av å oppdras i sitt eget etniske, religiøse, kulturelle og språklige miljø. Det ble gjentatt at retur av barn til India, slik at de kan bli oppdratt i kjente omgivelser under kjærlig omsorg av den utvidede familien, ville være i deres beste, langsiktige interesse. Norske myndigheter har uttrykt forståelse for regjeringens bekymringer, og vil følge saken, heter det i nyhetsmeldingen.

Far til barna er geofysiker og jobber i et multinajsonalt oljeselskap. Barnevernet i Stavanger hentet datteren hjemme hos moren og sønnen i barnehagen. Barna, som begge er indiske statsborgere, har vært plassert i beredskapshjem i Norge siden mai i fjor.

Vekker oppsikt i India

Barnevernsjef Gunnar Toresen i Stavanger kommune har tidligere sagt at han ikke vil kommentere saken.

Omsorgsovertakelsen av barna vekker stor oppsikt i India, verdens nest største land. Norske myndigheter har bestemt seg for å beholde de to indiske barna, til tross for sterke protester fra familien og den indiske ambassaden. Mandag er det varslet en demonstrasjon mot det norske konsulatet i Calcutta.

— Folk er bekymret. Indere i Norge ringer meg, frivillige i India tar kontakt, indiske og internasjonale medier er på telefonen, sier Lode Svendsen.

Publisert: