Buss for båt til Sauda

Is i Saudafjorden skaper problemer for ferjetrafikken.