- Nærmer seg yrkesforbud

Man kan ikke være fastlege hvis man ikke kan følge norsk lov ved å henvise til abort, sier statssekretær Robin Kåss. Kristne leger protesterer.