• Lars Kåre Kleppe frykter at økonomien kan strupe bygging av nytt sykehus. Kleppe er foretakstillitsvalgt for Yngre legers forening ved Helse Stavanger. Han understreker at han er glad for planene om bygging av nytt sykehus. - Forutsatt at finansieringen er trygg nok, vil det være et løft for befolkningen. Foto: Jarle Aasland

Sykehuset mangler 5 milliarder til nybygg

Helse Stavanger har bare halvparten av pengene som trengs for å bygge flunkende nytt sykehus. Tillitsvalgte frykter at nytt sykehusbygg strander på grunn av økonomien.