Ber mobbeoffer om unnskyldning

Gjesdalordfører Olaug V. Bollestad ba i sin nyttårstale alle om å ta et oppgjør med ødeleggende mobbing. Hun har bedt mobbeofferet Magnus Hanssen om unnskyldning for det han har opplevd.