• Kvar femte som jobbar i heimetenesta i Finnøy er over 62 år. Folk trivst tydeligvis på jobb i kommunen. Anders Minge

Mange eldre folk på jobb i Finnøy

I heimetenesta i Finnøy er kvar femte arbeidstakar over 62 år. Finnøy har jamt over fleire eldre i jobb enn andre kommunar i distriktet. Dette kjem fram i ein rapport frå Rogaland Revisjon.