Tuastad: – Maktmisbruk av Forsand-ordføreren

– At ordføreren i Forsand undergraver de demokratiske spillereglene, må være ødeleggende for hans tillit, uttaler statsviter Svein Erik Tuastad ved Universitetet i Stavanger.

Publisert: Publisert:

Statsviter Svein Erik Tuastad mener demokratiets dagsorden-prinsipp er blitt manipulert. Foto: Jon Ingemundsen

 • Tor Inge Jøssang
  Journalist
iconDenne artikkelen er over tre år gammel

KrF, Sp, Ap og den uavhengige representanten Paul Løland var klar til å sørge for flertall for en historisk snuoperasjon på det ekstraordinære kommunestyremøtet tirsdag kveld. Det var politisk flertall 9–8 i Forsand for å be Stortinget utsette Nye Sandnes inntil skjebnen til Høgsfjord-ferja er avklart.

Fredag ba det nye flertallet ordføreren innkalle til ekstraordinært kommunestyremøte for å behandle saken om kommunereformen på nytt. Planen var å gjøre vedtaket to dager før Stortinget behandler kommunereformen.

Kommunestyremøtet ble satt tirsdag kveld, men saken kom ikke opp til behandling fordi mindretallet mente at saken ikke stod på sakskartet. Denne tolkningen ble støttet av ordfører Bjarte S. Dagestad, som ifølge kommuneloven har ansvar for innkalling av møter, samt rådmann Søren Jensen. Politisk sekretær var uenig. Da det ikke var noen sak på sakskartet kunne et mindretall avvise å behandle saken etter §34 i kommuneloven.

Sjeldent

– Politikere er vanligvis ikke så dumme at de misbruker makten som ligger i å ha ansvar for dagsorden, sier statsviter Svein Erik Tuastad ved Universitetet i Stavanger, som mener saken har tre problematiske sider:

1) I organisasjoner som er organisert demokratisk, enten det er et kommunestyre eller en speiderklubb, er det et helt elementært prinsipp at medlemmene kontrollerer dagsorden. I dette tilfellet blir dagsorden-prinsippet sabotert. De som tilrettelegger saker, misbruker sin makt dersom de i stedet for å respektere ønsket fra et flertall av medlemmene, manipulerer dagsorden. Selvsagt vil det av og til være grensetilfeller, men her virker det som det rett og slett er snakk om å undergrave elementære demokratiske spilleregler, ifølge statsviteren.

2) Man må skille mellom formalistiske og legale krav til saksbehandling på den ene siden, og politiske og moralske krav på den andre. Selv om det ikke er snakk om lovbrudd, virker bruddet med den demokratiske logikken så tydelig her, at det reiser spørsmålet om ordføreren er klar over hva som ligger i å ha en lederrolle. At ordføreren undergraver de demokratiske spillereglene, må være ødeleggende for hans tillit, mener Tuastad.

3) I store og viktige saker er det særlig viktig at vedtakene bygger på gode saksframlegg og rettferdige prosedyrer. Det er dette som gir legitimitet, selv for de som taper en avstemming. Her det motsatt. Det er jo også verdt å minne om at disse kommunesammenslåingssakene kan innebære omkamper etter valget. Da er det vel sannsynlig at saker som har lav legitimitet, får ny behandling, avslutter Svein Erik Tuastad.

– Saboterte

Det nye flertallet i Forsand har varslet at de vil saken til lovlighetskontroll hos Fylkesmannen i Rogaland. Varaordfører Tore Hans Mikkelson er svært skuffet over ordføreren.

– Det som skjedde var sjokkerende maktarroganse fra ordfører, rådmann og et mindretall i kommunestyret. Det fremtidige samarbeidet har fått seg en knekk, det kan komme opp saker i budsjettet til høsten som vil vise dette veldig godt. Jeg satt klar med et forslag til vedtak (om utsettelse av Nye Sandnes), på vegne av KrF, Ap, Sp og Paul Løland, da bruduljene startet. Så jeg er veldig skuffet og sjokkert. Det går ikke an å opptre sånn. Jeg håper virkelig måten dette ble sabotert på blir lagt merke til, mener Mikkelson.

Sp kommer med forslag om Forsand i Stortinget

Han viser til det ferske brevet fra Samferdselsdepartementet om kommersiell ferjedrift.

– I 2015 skrev departementet at ingen kan nekte konsesjon for privat ferjedrift. I det nye brevet står det at det skal mye til å nekte konsesjon. Dette svekker muligheten for ferja. Når det er klare signaler fra Arbeiderpartiet på fylket om at dette kan gå utover skoler og annet som fylkeskommunen har ansvar for, og det er snakk om 100–200 millioner kroner i tapte bominntekter for Ryfast, da har ikke fylkeskommunen annet valg enn å nekte konsesjon, sier Mikkelson.

Varaordfører Tore Hans Mikkelson, til venstre, og Forsand-ordfører Bjarte S. Dagestad. Foto: Tor Inge Jøssang

Forsand-ordfører Bjarte S. Dagestad har kontaktet Fylkemannen i Rogaland og bedt om et dialogmøte «for å lufte denne saken», og med tanke på lovlighetskontroll.

– Det er helt greit sånn denne saken har utviklet seg, med mye harde ytringer. Det tar jeg helt avstand fra. Jeg fikk en e-post der det ble bedt om innkalling til ekstraordinært kommunestyremøte, og det gjorde jeg. Sånn saken utviklet seg var det ingen saksframlegg eller forslag til vedtak. Da paragraf 34 ble spilt inn, var det ingen andre muligheter. Avgjørelsen om å bruke paragraf 34, som var spilt inn, på nye saker i møtet ble tatt av ordfører. Rådmann støttet avgjørelsen. Hvis kommuneloven er sånn at jeg skulle laget sak, så får fylkesmannen vurdere dette. Det er dette jeg vil ha dialog med fylkesmannen om. Om noe burde vært gjort annerledes og måten jeg behandlet saken på, med de korte tidsfristene som var. Men jeg tar sterkt avstand fra de konspiratoriske påstandene om at det var en bevisst handling. Det får stå for deres regning. Men jeg skjønner at noen er skuffet, svarer Dagestad.

Publisert:

Mest lest akkurat nå

 1. Se Pøbel sitt penis-stunt i Stavanger

 2. Da Charlotte Selstø fikk korona var det særlig to symptomer som dominerte

 3. Jobbet uten sikring i høyden. Fikk 117.000 kroner i «straks-bot»

 4. Fritidsbolig totalskadd etter brann i Sandnes

 5. Elev på Stavanger-skole smittet med korona - hele trinnet i karantene

 6. Over 900 smittetilfeller i Rogaland

 1. Svein Erik Tuastad
 2. Forsand
 3. Stavanger
 4. Kommunereform
 5. Sandnes