Ap vil ha full sykehjemsdekning

Ap-leder Odd Kristian Reme vil at ingen eldre skal vente mer enn i tre uker på en sykehjemsplass.