Iddisene lever

Bynavnet skrives med æ og «Ganddal» skrives med én d. Iddisene fra Sandnes er eksotiske, ukjente for de fleste og verdifulle for samlerne.