Stort forskningsprosjekt til Misjonshøgskolen

Misjonshøgskolen er en viktig brikke når teologer skal tolke Gamle Testamentet.