Folkevalgte i grøfta

BRYNE: — Se her, vi har funnet et bankkort. Nå er det noen som blir glad!