Innbrudd i 20 boder på Eiganes

I løpet av onsdag ettermiddag har det vært innbrudd i mellom 15 og 20 boder i tilknytning til en garasje i Ytre Eiganesveien.