Randøy vil veksa - nå

Det hastar å gjera noko med avfolkinga på øya og elevsvikten på Randøy skule. På eit folkemøte tysdag kveld blei det bestemt å laga ei gruppe som snarast skal kartlegga ledige hus og prisane på desse.