Båt- turistane regna vekk

Den våte sommaren har skremt båtturistane i år. Verst har det slått ut på Sand med 17 prosent nedgang frå i fjor.