Eksamen på Tronåsen

Museumsbestyrer Per Chr. Salvesen og kultur— og oppvekstsjef Egil E. Eek har levert en eksamensbesvarelse som kan omsettes i praksis: Hvordan Tronvik og Tronåsen kan videreutvikles som tekniske kulturminner.