Reisende for Vårherre

Han holdt fredsgudstjeneste på krigskirkegården i Djakarta daIrak-krigen brøt ut.