Klagde sin skolenød til toppene i Høyre

Ingen skrivebøker, ingen vikarer og stengte dører i bibliotek og datarom. 10-klassingene på Tastaveden fortviler. Snart er det eksamen.