Båt ligger ufortøyd ved Mariero

— Eier bør komme og sjekke.