• Frps omstridte landbruks- og matminister Sylvi Listhaug setter av neste tirsdag til møter og befaringer i Rogaland. Grethe Nygaard

Listhaug til løvens hule

Tirsdag 5. november er satt av til landbruks— og matminister Sylvi Listhaugs første besøk i Rogaland. Hovedposter i programmet blir møter med bønder og bedriftsbesøk.