Øyenvitner og blodprøver støtter legens forklaring