• Forsvareren sa i Høyesterett at Schumann bare fulgte fellesskapets forventninger. Pål Christensen

- Nokas-ranet var en fellesskapsforbrytelse