• Fotograf:

Ikke helt Paradis likevel

Paradisutbyggingen har fått en diger kjepp i hjulet etter at Jernbaneverket blånekter å flytte driftsbanegården ut av området.