– Innvilger bortimot 70 prosent av søknadene

«Aktiv ungdom» er EUs ungdomsprogram for ikke-formell lærling. Norgesavleggeren deler hvert år ut 14 millioner kroner til prosjekter med og for ungdom.