• Hans E.H. Jacobsen

Styret i Ålsheia får sparken