Mørklagt skolevei for Lassa-barn

Store deler av skoleveien til barna på Lassa skole har vært mørklagt siden desember. Rektor har meldt fra til Lyse fem ganger uten at noe skjer.