• Lars Kristian Aalgard

Sira-buen ga mest i Rogaland

Innbyggerne på Utsira ga mest med en gjennomsnitt på 303,49 kroner per person.