Iskrem-gården fikk gjev pris

Grete Waldeland Høiland og Ole Morten Høiland fra Hå ble i går tildelt Bygdeutviklingsprosen 2008-Rogaland for sin suksess med egen iskremproduksjon.