• Arnt Olav Klippenberg

Lensmenn slåss for passene

Lensmennene i Rogaland nekter å godta at utskrivingen av pass skal sentraliseres.