• Randi Mydland

Flere heltidsjobber i omsorgssektoren

Helse— og omsorgsansatte i kommunene i Rogaland er på god vei mot å få gjennomslag for større stillinger. Men få søker de fulle stillingene.