• Guro H. Isene

Ungdom krever demokrati i Burma

Tortur, kidnapping, voldtekter og menneskerettigheter er blant temaene som ble tatt opp på Mini-FN ved St. Olav vidergående skole torsdag og i dag.