• I Rogaland kolliderer vi, rygger i hverandre, kjører på bakfra, lager bulker i rundkjøringer og får skader ved filskift uforholdsmessig mer enn i de fleste andre norske fylker. (Foto: Lars Idar Waage)

Rogalandsbilister er råskinn