Sykkelsti langs Krossbergveien

Foreløpig er det ikke konkret tatt stilling til hva tid det blir en sammenhengende gag— og sykkesti langs Krossberveien til Friheim.