Rege: - Dette fikk jeg som privatperson

Håkon Rege fikk ved en tilfeldighet vite om muligheten for å bruke samlet støy i beregningsgrunnlaget.