• Reidun Gudmestad

Nei til basseng

Hå formannskap rår kommunestyret til å seia nei til symjebasseng på Varhaug no.