Slik skal flere eldre leve lenger

Eldre som sendes rett hjem fra sykehus, dør oftere enn dem som får «komme seg» på en spesialavdeling ved et sykehjem først. Det tar Stavanger konsekvensen av.