56 rusavhengige unge kom inn og fikk hjelp

56 ungdommer har kommet rett inn og fått hjelp i Stavanger. Tilbudet til rusavhengige virker.