• Kirsteen Ferrier Edvardsen skal spise lunsj med Dronningen på Hall Toll 4. juli. Kristin Skodje Pedersen

Representerer byens ildsjeler