• Hans E.H. Jacobsen

Må sove annenhver natt i Lund

For tre år siden kjøpte Bjarne Risa morens barndomsgård. Nå må han sove der minst annenhver natt.