- Smått kan være godt

— Man trenger ikke å ha en stor nevrokirurgisk avdeling for å gi god pasientbehandling, sier professor Rune Hennig.