• Erik Holsvik

Ansiktsløftning for gammel dame

Alle damer trenger litt ekstra stell en gang iblant. Når en er 143 år gammel, slik «M/S Riskafjord II» er, trengs det hardere lut for å fikse spor etter tidens tann. Derfor settes dama i dokk denne uka for å få nytt dekk.