Helse Fonna overtar de første 130 LAR-pasientene

— Dialogen mellom oss og Helse Stavanger er kjempepositiv. Nå samarbeider vi om å øke legebemanningen og har en svært positiv dialog i forhold til at Helse Fonna og Helse Stavanger på sikt skal overta.