Innbrudd på Røyneberg

Fikk med seg noen tusen i kontanter.