• Jan Tore Glenjen

- Alle må få del i Gausel-idyll

Prakthagene på Gausel kan ikke forbeholdes de få som er så heldige å bo i der, området må åpnes for almennheten, mener Stavanger Ap.