• I samband med valet kan Ombobuane på begge sider av kommunegrensa ta stilling til om dei ønskjer at Ombo skal høyra til Hjelmeland kommune eller Finnøy i framtida.

Ombobuane får gje råd om kommune

I samband med valet kan Ombobuane på begge sider av kommunegrensa ta stilling til om dei ønskjer at Ombo skal høyra til Hjelmeland kommune eller Finnøy i framtida.