- Skjedde da bussen skulle passere en lastebil

Sverre Haga, daglig leder i Sverre Haga bussreiser fikk beskjed om ulykken da han selv kjørte buss i Sirdal. Han har nettopp snakket med sjåføren i ulykkesbussen i Kvinesdal.