Holder Lyse-kjennelse hemmelig

Stavanger tingrett vil holde hemmelig dommen i fildelingssaken mot Lyse.